Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Σημαντικό για νηπιαγωγούς

Υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα που προέκυψε με την εγκύκλιο της πρόωρης αποχώρησης των νηπίων. Συγκεκριμένα η ΔΟΕ έστειλε την ακόλουθη ανακοίνωση που αφορά στη διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο:

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που ουσιαστικά ανακαλεί την προηγούμενη που είχε ως θέμα την πρόωρη αποχώρηση από το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο.
            Είναι φανερό ότι η πίεση που ασκήθηκε από την πλευρά της Δ.Ο.Ε. είχε ως αποτέλεσμα την αναδίπλωση του Υπουργείου κάτι που δε σημαίνει όμως ότι το θέμα έληξε οριστικά.
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη συνάντηση με τον Υφυπουργό την Τρίτη 30/10/2012, θα θέσει όλα τα θέματα του Νηπιαγωγείου (ωράριο, ολοήμερο, ασφάλεια, υποδομές, προνήπια, κ.α.) και θα απαιτήσει άμεσα απαντήσεις. Για το λόγο αυτό σας καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, έξω από το Υπουργείο Παιδείας, την Τρίτη 30/10/2012 και ώρα 13:00.
Ο αγώνας συνεχίζεται

Από τη Δ.Ο.Ε. 

ΘΕΜΑ: «Πρόωρη Αποχώρηση των νηπίων των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων -Διευκρινίσεις»

Με αφορμή ερωτήματα για την εφαρμογή της με αριθμ. Φ32/339/124196/Γ1/11-10-2012 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., επισημαίνουμε ότι οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται η πρόωρη αποχώρηση των νηπίων είναι αποκλειστικά και περιοριστικά αυτοί που αναφέρονται στη με αριθμ. Φ.32/269/102481/Γ1/6-9-2012 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο» όπου και ορίζεται ότι: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (προβλήματα υγείας, σοβαρά κοινωνικά ζητήματα) μπορεί να εγκριθεί πρόωρη αποχώρηση, κατόπιν σχετικής αίτησης του γονέα/κηδεμόνα συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η οποία διαβιβάζεται μέσω  των Προϊστάμενων των Νηπιαγωγείων στους Διευθυντές Π.Ε. Στην αίτηση του γονέα/κηδεμόνα  θα πρέπει να αναφέρονται οι ημέρες ή/και οι ώρες αποχώρησης από το Ολοήμερο Πρόγραμμα…».
Επισημαίνεται επίσης ότι η τελική έγκριση (θετική ή αρνητική) θα δίνεται από τον Διευθυντή Π.Ε. μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης από τους γονείς / κηδεμόνες.
Ως ενδιάμεση ώρα αποχώρησης ορίζεται το διάστημα από 13:45 – 14:00.
  Το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Νηπ/γείου συνεχίζεται και ολοκληρώνεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα και οι εκπαιδευτικοί του Ολοήμερου Προγράμματος εξαντλούν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο.

                                                                          Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Π.Ε. & Δ.Ε
                                                                                                  ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αποποίηση ευθύνης: Τα σχόλια που αναρτώνται δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση τους διαχειριστές του ιστολογίου και το ΔΣ του συλλόγου. Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται αμέσως μόλις γίνουν αντιληπτά από τους διαχειριστές.