Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑΘέμα:  Κάλεσμα του Δ.Σ. της  Δ.Ο.Ε. για συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στη  Δ.Ε.Θ., ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ.  θα έδινε στη δημοσιότητα σχέδιο νόμου που θα περιελάμβανε αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο 1264/82. Ο Υπ. Εργασίας Γ. Βρούτσης από το βήμα της Βουλής, στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, είχε προαναγγείλει το περιεχόμενο του νομοσχεδίου (ανατροπές στα ως τώρα ισχύοντα με εφαρμογή ηλεκτρονικού μητρώου των σωματείων, ηλεκτρονική ψηφοφορία ακόμη και για απεργία κ.α.). 
Η κυβέρνηση της Ν.Δ., πατώντας στην τροπολογία Αχτσιόγλου/ΣΥΡΙΖΑ που έφερε το 2018, για τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος (στις πρωτοβάθμιες επιχειρησιακές οργανώσεις)  βαθαίνει την επίθεση ενάντια στην οργανωμένη δράση των εργαζομένων, με στόχο τον έλεγχο των σωματείων και της δράσης τους. Το νομοσχέδιο δημοσιοποιήθηκε με τον τίτλο του «Αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου. Η  παρέμβαση του κράτους στον συνδικαλιστικό νόμο, προφανώς θεωρείται από την κυβέρνηση …αναπτυξιακό μέτρο.
Υπενθυμίζουμε στην κυβέρνηση πως η συνδικαλιστική ελευθερία και δράση κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, προστατεύεται από Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας (οι οποίες υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 28§1 του Συντάγματος) και ρυθμίζεται νομοθετικά με τον Ν.1264/1982. Αυτό, στο πλαίσιο λειτουργίας μιας ευνομούμενης πολιτείας, καθιστά εξόφθαλμη κάθε προσπάθεια περιστολής των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων, αφού με βάση το προαναφερθέν συνταγματικό-νομικό πλέγμα, αυξημένης τυπικής ισχύος έναντι του κοινού νόμου:
·                     Το Κράτος οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ' αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου.
·                     Οι εργαζόμενοι δικαιούνται, χωρίς καμιά διάκριση και χωρίς καμιά προηγούμενη άδεια, να συνιστούν οργανώσεις της επιλογής τους, να γίνονται μέλη τους, να συντάσσουν τα καταστατικά και τους κανονισμούς τους, να εκλέγουν ελεύθερα τους αντιπροσώπους τους, να οργανώνουν τα της διαχείρισης και της δραστηριότητάς τους και να καταστρώνουν το πρόγραμμα των ενεργειών τους.
·                     Οι «εργοδότες» (το κράτος στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων) δεν πρέπει να επεμβαίνουν με κανένα τρόπο ή μέσο στη σύσταση, στη λειτουργία ή στη διοίκηση των οργανώσεων των εργαζομένων.
Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, θα πρέπει να εναρμονίζονται με όλα τα παραπάνω.
Οι αλλαγές που σχεδιάζονται στόχο έχουν να  νομιμοποιήσουν και να επεκτείνουν την κρατική και την εργοδοτική παρέμβαση μέσα στα συνδικάτα, να παρακάμψουν τα καταστατικά των σωματείων, με εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας να το αποφασίσει, καθιστώντας τον τοποτηρητή της συνδικαλιστικής δράσης (μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών κλπ.), να αποδυναμώσουν τις συλλογικές διαδικασίες για τη λήψη αγωνιστικών κινητοποιήσεων (γενικές συνελεύσεις).
Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα στο άρθρο 50 τα οποία πρέπει να απαντηθούν:
·                     Ποια είναι η σκοπιμότητα δημιουργίας ενός τέτοιου μητρώου για όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού ακόμα και ο έλεγχος της αντιπροσωπευτικότητας που, υποτίθεται, πως εξυπηρετεί δεν ανατίθεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην κρατική εξουσία αλλά εναπόκειται στα συμβαλλόμενα μέρη κάθε συλλογικής σύμβασης εργασίας ή και σε τρίτες οργανώσεις, να αμφισβητήσουν την αντιπροσωπευτικότητα ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν.1264/1982.
·                     Ποιοι είναι στην πραγματικότητα οι στρατηγικοί, για την κυβέρνηση, λόγοι που της επιβάλλουν να εισάγει στην ζωντανή συνδικαλιστική πραγματικότητα την, ατομικού και όχι συλλογικού χαρακτήρα, διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ;  Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 50, με την οποία εισάγεται η δυνατότητα λήψης αποφάσεων και με ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως θα ορίζεται από το καταστατικό της οργάνωσης ή το αρμόδιο όργανο διοίκησής της», σαφέστατα δεν καταργεί την υφιστάμενη διαδικασία λήψης απόφασης για αγωνιστικές κινητοποιήσεις με βάση την κείμενη νομοθεσία. Είναι, όμως, υπαρκτός ο κίνδυνος της διαμόρφωσης νοοτροπίας μη συμμετοχής των μελών των οργανώσεων στις γενικές συνελεύσεις αλλά και πιθανής απαίτησής τους οι ψηφοφορίες να διεξάγονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Όλα αυτά, πέρα από το γεγονός ότι δεν προβλέπονται από τα σημερινά καταστατικά, δημιουργούν κίνδυνο  «εκφυλισμού» των συλλογικών διαδικασιών. Αυτό, επίσης, που δεν γίνεται σαφές είναι εάν μεταξύ των ψηφοφοριών που μπορούν να πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία, είναι και οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων (σήμερα απαγορεύεται από τον Ν.1264/1982.).
·                     Τι, πραγματικά, εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων των συνδικαλιστικών οργανώσεων από τη στιγμή που, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, προβλέπονται οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου των οικονομικών στοιχείων από τα αρμόδια καταστατικά τους όργανα; Αν πρόκειται για έλεγχο προς οργανώσεις που, τυχόν, ενισχύονται με κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει αυτό να οριστεί με απόλυτη σαφήνεια.  Η σύγχυση που δημιουργεί η διάταξη αντιμετωπίζοντας με τον ίδιο τρόπο αυτές τις οργανώσεις με εκείνες που λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω συμμετοχής τους σε συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία η οικονομική διαχείριση διενεργείται και τώρα  από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές που λειτουργούν βάσει ενιαίων κανόνων για όλους τους δικαιούχους τέτοιων προγραμμάτων, πρέπει άμεσα να αρθεί.
·                     Ποιον σκοπό, πραγματικά, εξυπηρετούν οι εξουσιοδοτικές, προς τον εκάστοτε Υπουργό, διατάξεις  των παραγράφων 4 και 5; Διατυπώσεις όπως  «με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι δυνατόν να ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης διάταξης», αποτελούν στην ουσία «λευκή επιταγή» και κάνουν ορατό τον κίνδυνο να υπάρξουν ρυθμίσεις με υπουργικές αποφάσεις που θα αποτελέσουν ωμή παρέμβαση στις εσωτερικές διαδικασίες των συνδικάτων.

Τα επιχειρήματα περί «δημοκρατίας στη λήψη αποφάσεων» είναι υποκριτικά. Ο αφοπλισμός του συνδικαλιστικού κινήματος διευκολύνει την κυβέρνηση στη λήψη μέτρων κατά των εργαζομένων και στην περιστολή των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Κάτι τέτοιο δεν θα το επιτρέψουμε.
Τα συνδικάτα μπορούν να ρυθμίζουν και να διαφυλάσσουν την  εσωτερική τους λειτουργία στη βάση δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών που αποφασίζουν με αποφάσεις των οργάνων τους.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., συμμετέχει δυναμικά στην απεργία που κήρυξε η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 με βασικό αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλεί τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. να δραστηριοποιηθούν στην κατεύθυνση της μαζικής συμμετοχής των συναδέλφων στην απεργία και στα συλλαλητήρια. (Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 11 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος και θα ακολουθήσει πορεία). 

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

NEA 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΔΟΕ - ΟΛΜΕ Κηρύσσουμε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για τη Δ.Ο.Ε. την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου (σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019) και 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας 11:00 - 14:00 για την Ο.Λ.Μ.Ε. με τη δυνατότητα επιπλέον κήρυξης 3ωρης από τις Ε.Λ.Μ.Ε. για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων. Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας ψήφισης η κινητοποίηση θα μεταφερθεί αναλόγως. Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βουλή την Πέμπτη 17/1/2019 και ώρα 11:00 π. μ. με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

«Κάτω απ’ την Πορτάρα και στη Νάξο το προσοντολόγιο θα το κάψω»


Με κεντρικό σύνθημα «κάτω απ’ την Πορτάρα και στη Νάξο το προσοντολόγιο θα το κάψω», οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα το μεσημέρι στην πλατεία Πρωτοδικείου Νάξου και πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους του νησιού με στάσεις σε σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες.
Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βαθμίδας, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις εναντίον του νέου συστήματος προσλήψεων απήχαν σήμερα από τα καθήκοντά τους. Συγκεκριμένα η ΔΟΕ (δάσκαλοι δημοτικών) πραγματοποίησε 24ωρη απεργία, ενώ η ΟΛΜΕ (καθηγητές γυμνασίων και λυκείων) πραγματοποίησε τρίωρη στάση εργασίας από τις 11.00 έως τις 14.00.
 Οι εκπαιδευτικοί ζητούν την απόσυρση του νέου νομοσχεδίου για το σύστημα διορισμών, ενώ ζητούν να ληφθεί η προϋπηρεσία και το πτυχίο ως τα βασικά κριτήρια.
Οι εκπαιδευτικοί της Νάξου με πανό και συνθήματα όπως «μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών, όχι στην παιδεία των περικοπών», «αγώνας διαρκείας είναι η απάντηση στον υπουργό παιδείας» αλλά και «κάντε ωρομίσθιο τον Υπουργό Παιδείας και στείλτε τον να εργαστεί στους Φούρνους Ικαρίας» κατέληξαν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ όπου διάβασαν στα μέλη της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Νάξου που βρίσκονταν εκεί τις θέσεις και τα αιτήματα που διεκδικούν.
 Σημειώνεται ότι η συζήτηση και ψηφοφορία του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για την ανώτατη εκπαίδευση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα, αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί τελικά την Πέμπτη.
Η τοποθέτηση των αναπληρωτών στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.  

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019

Κύριε Υπουργέ Παιδείας,
Ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νάξου, Αμοργού και
Μικρών Κυκλάδων, έχουμε να δηλώσουμε τα εξής, αναφορικά με τη Διαβούλευση
για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με τους διορισμούς των
συναδέλφων/ισσών Αναπληρωτών.
Αρχικά, φρονούμε ότι τέτοιας πολυεπίπεδης αξίας ζητήματα για το χώρο της
Εκπαίδευσης, δεν πρέπει να ανακοινώνονται και να συζητιούνται σε χρονικές
περιόδους με τα σχολεία κλειστά, διότι υποβιβάζεται η ουσιαστική υπόσταση της
έννοιας «διάλογος» μεταξύ των εκπαιδευτικών και των υπηρεσιακών τους φορέων
και δηλώνουμε επιπροσθέτως με σαφήνεια, ότι υπόκειται στη διακριτική μας
ευχέρεια να θεωρούμε, ότι έλαβε χώρα η συγκεκριμένη κυβερνητική πράξη, με δόλο
ώστε να υπάρχει η ελάχιστη δυνατή αντίδραση.
Επί του προκειμένου, διαφωνούμε διαμετρικά και εκ βάθρων με το συγκεκριμένο
νομοσχέδιο, ζητώντας ταυτόχρονα την ολική απόσυρσή του, διότι απαξιώνεται
αφενός συνολικά η αξία του βασικού πτυχίου και αφετέρου η προϋπηρεσία όλων των
αναπληρωτών. Επιπροσθέτως, επιχειρείται η εφαρμογή σε όλους τους εκπαιδευτικούς
ανεξαιρέτως, ενός νέου ανταγωνιστικού και «ανθρωποφαγικού» προσοντολογίου,
καταστρατηγώντας στην ουσία, επαγγελματικά δικαιώματα και υποτιμώντας την
πολυετή συμβολή των συμβασιούχων συναδέλφων στην ομαλή λειτουργία των
σχολείων. Παράλληλα, τίθενται οι βάσεις για την Αξιολόγηση όλων των
εκπαιδευτικών, μόνιμων και συμβασιούχων, με την αναφορά σε εξετάσεις και
κριτήρια καταλληλότητας.
Τέλος, ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών, δηλώνουμε απερίφραστα και απαρέγκλιτα, ότι
τα μοναδικά κριτήρια διορισμού όλων των Αναπληρωτών, θα πρέπει να είναι το
βασικό πτυχίο και η προϋπηρεσία όλων όσοι έχουν υπογράψει έστω και μία σύμβαση
εργασίας.
Ευελπιστούμε στην νομοθετική σας εκλογίκευση, αλλιώς θα μας βρείτε γι’ ακόμη μια
φορά, δυναμικά και αγωνιστικά απέναντί σας, όσες δυνάμεις των ΜΑΤ κι αν
επιστρατεύσετε, σε αυτούς που μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά αυτής της διαρκώς
πολύπαθης χώρας.

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Θέμα:   Κάλεσμα του Δ.Σ. της   Δ.Ο.Ε. για συμμετοχή στην 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 24 Σε...