Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών

Ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν.4151/2013  (ΦΕΚ 103/29-4-2013 τ. Α΄) που τροποποιεί και συμπληρώνει διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και καθιερώνει  το θεσμό της προκαταβολής της σύνταξηςυπέρ των αποχωρούντων, λόγω συνταξιοδότησης, πολιτικών υπαλλήλων.
Οι κυριότερες διατάξεις που αφορούν τους δημόσιους υπαλλήλους με τον ανωτέρω νόμο είναι:

: Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση και Εκλογές Αντιπροσώπων

Συνάδελφοι,

   Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σας καλεί σε τακτική Γ.Σ. στις 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 στο 3ο Δημ. Σχολείο Νάξου με θέματα ημερήσιας διάταξης: