Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Κήρυξη 48ωρης απεργίας και 3ωρης στάσης εργασίας

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη του την πραγματοποίηση διημερίδων στα «πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Επιμόρφωσης  Στελεχών Εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησης» που αφορά  τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων σε όλους τους νομούς της χώρας
αποφασίζει τα παρακάτω