Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Ενημέρωση για κατάθεση υποψηφιοτήτων

Με την εκπνοή της προθεσμίας για την κατάθεση υποψηφιοτήτων για το διοικητικό συμβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή του συλλόγου μας δεν κατατέθηκε καμία αίτηση.

Επειδή στις υπάρχουσες συγκυρίες θα είναι κάτι παραπάνω από δυσμενής εξέλιξη το να τεθεί ο σύλλογός μας ανενεργός καλούμε όλα τα μέλη να αναλογιστούν υπεύθυνα και ενημερώνουμε ότι δίνεται παράταση μέχρι την