Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Συνδρομή προς τη Δ.Ο.Ε. για τη συνδικαλιστική χρονιά 2013-2014

Συνάδελφοι,

1. Σας ενημερώνουμε ότι η συνδρομή των συναδέλφων προς τη Δ.Ο.Ε., με απόφαση της 82ης Γ.Σ., για τη συνδικαλιστική χρονιά 2013-2014 είναι μειωμένη κατά 12%. Συγκεκριμένα η συνδρομή κατά μέλος που πρέπει να αποδοθεί στη Δ.Ο.Ε. από 27 ευρώ μειώθηκε

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων που αφορούν συνταξιοδοτικά θέματα, σας αποστέλλουμε ενημερωτικό σημείωμα του ειδικού συνεργάτη της Δ.Ο.Ε. κ. Γιάννη Μπαλάγκα.
Από τη Δ.Ο.Ε.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνεδρίαση του ΔΣ για το θέμα των υποψηφιοτήτων

Ύστερα από τη συνεδρίαση του ΔΣ αποφασίστηκε να δωθεί μια ακόμα τελική παράταση για τη συγκέντρωση υποψηφιοτήτων ως την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου. Αν δεν συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες υποψηφιότητες ως τότε οι εκλογές της 30ης Οκτωβρίου θα αναβληθούν και η γενική συνέλευση θα έχει ως κύριο θέμα της το μέλλον της ύπαρξης του συλλόγου.