Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Αγαπητοί
συνάδελφοι και συναδέλφισσες,την Πέμπτη 21-11-2013 πραγματοποιήθηκε συνέλευση των εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.΄Υστερα απο συνεδρίαση με παρόντα όλα τα μέλη,το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΝΑΞΟΥ
διαμορφώνεται ως εξής: