Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Ενημέρωση για τις εκλογές των αντιπροσώπων της ΔΟΕ


Όσα από τα μέλη μας επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για τις εκλογές, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με φαξ μέχρι την Τρίτη 28 Μαΐου στα παρακάτω μέλη του ΔΣ:
·         Καστελλάνο Νικόλαο, τηλ: 22850 62360 και φαξ: 22850 62349
·         Γεωργιάδη Αναστάσιο, τηλ και φαξ: 22850 42390
  Ή στο email του Συλλόγου: teachersofnaxos@gmail.com
 
 Η κατάθεση υποψηφιότητας γίνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Δ.Σ. του Συλλόγου, στην οποία θα αναγράφεται η κατάθεση της  υποψηφιότητάς του και το όνομα του συνδυασμού με τον οποίο θέτει υποψηφιότητα