Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Για την παρακράτηση μισθού από δανειολήπτες


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ
ΤΟΥΣ
ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ Ο
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΤΠΔ
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν δώσει εντολή στην υπηρεσία τους να παρακρατεί
από το μισθό τους και να αποδίδει ποσό αντίστοιχο των μηνιαίων δόσεων προς το

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μπορούν με
αίτησή τους να ανακαλέσουν την εντολή αυτή. Μόνο για τα στεγαστικά δάνεια
απόκτησης πρώτης κατοικίας από το ΤΠΔ προβλέπεται δικαίωμα του ιδρύματος να
παρακρατεί μέχρι τα 3/10 του μισθού, μετά και τις νέες τροποποιήσεις. 
Παρότι σύμφωνα με τον αντίστοιχο όρο της σύμβασης η εντολή αυτή είναι
αμετάκλητη, ο όρος αυτός είναι άκυρος ως αντίθετος με το νόμο και καταχρηστικός.
Η ΕΚΠΟΙΖΩ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της και διανέμει στα γραφεία της
(Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Πάτρα) σχετικό υπόδειγμα ανάκλησης της εκχώρησης ή
εντολής, την οποία καλούνται να συμπληρώσουν όσοι δημόσιοι υπάλληλοι επιθυμούν
τη διακοπή της παρακράτησης από τη μισθοδοσία τους.
Οι πρώτες απαντήσεις των δύο αυτών τραπεζών σε σχετικές επιστολές των
μελών της ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρουν ότι σε περίπτωση διακοπής της παρακράτησης, οι
τράπεζες θα καταγγείλουν τη σύμβαση και θα αντικαταστήσουν τα δάνεια αυτά με
άλλα ισόποσα αλλά με επαχθέστερους όρους, ειδικότερα δε με πολύ υψηλότερο
επιτόκιο.
Οι τράπεζες δεν έχουν σε καμία περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλουν τη
σύμβαση, γιατί ούτως ή άλλως ο συμβατικός όρος περί ανέκκλητης εντολής είναι
άκυρος, η ακυρότητά του όμως δε σημαίνει ακυρότητα όλης της σύμβασης, η οποία
ως προς τους λοιπούς όρους παραμένει σε ισχύ. 
Επίσης, η ΕΚΠΟΙΖΩ διαθέτει υπόδειγμα ανάκλησης πάγιας εντολής, στην
περίπτωση που οι οφειλέτες έχουν συνδέσει την αποπληρωμή των δόσεων με τολογαριασμό μισθοδοσίας τους ή σύνταξης σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα.
Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή να επιβάλει κυρώσεις σε όσα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παραβιάζουν τα παραπάνω δικαιώματα των
δανειοληπτών.
Για περισσότερες πληροφορίες :        
Aθήνα:  τηλ.   210 330.44.44,  e-mail:  info@ekpizo.gr         
                               Θεσσαλονίκη: τηλ.2310257776, e-mail:
ekpizothess@ekpizo.gr
                              Πάτρα: τηλ.  2610 222626,  e-mail:
ekpizopatras@ekpizo.gr
                             Ιστοσελίδα :www.ekpizo.gr  
Αθήνα, 24 Απριλίου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αποποίηση ευθύνης: Τα σχόλια που αναρτώνται δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση τους διαχειριστές του ιστολογίου και το ΔΣ του συλλόγου. Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται αμέσως μόλις γίνουν αντιληπτά από τους διαχειριστές.